Finanční správa České republiky

Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Oddělení interních aktů řízení


Oddělení zajišťuje koncepční, metodické, koordinační, analytické a další odborné činnosti v oblasti soustavy interních aktů řízení. Podílí se na tvorbě organizační struktury orgánů finanční správy a odpovídá za koordinaci aktualizace organizačního řádu a dalších interních aktů řízení upravujících působnost útvarů orgánů finanční správy. Zabezpečuje jednotnost interních aktů řízení orgánů finanční správy a kontroluje jejich dodržování. Ve spolupráci s odbornými útvary definuje požadavky na IS týkající se organizační struktury a interních aktů řízení v rámci orgánů finanční správy. Tvoří interní akty řízení pro oblast interních aktů řízení a kontroluje jejich dodržování. Zajišťuje koordinaci, zpracování a zveřejnění profesních životopisů představených a vedoucích zaměstnanců na Internetu finanční správy, dále pak zpracování a zveřejnění informací o pracovních, poradních a jiných orgánech generálního ředitele a personálním obsazení představených a vedoucích pracovních míst na Intranetu finanční správy.

Aplikační služby