Přejít k obsahu | Přejít k hlavnímu menu | Přejít k vyhledávání

Oddělení vzdělávání

Oddělení zajišťuje a vykonává v souladu se schválenou koncepcí profesního rozvoje zaměstnanců a ve spolupráci s odbornými útvary Generálního finančního ředitelství činnosti nutné pro celoživotní rozvoj a vzdělávání zaměstnanců. Podílí se na vytváření strategie spolupráce s vysokými školami a v rámci této činnosti připomínkuje dohody o spolupráci s vysokými školami a další smlouvy s nimi související. Zajišťuje nominaci zkušebních komisařů z řad státních zaměstnanců na zkoušky daňových poradců u Komory daňových poradců České republiky. Vykonává koncepční, metodické, koordinační, analytické a další odborné činnosti v oblasti vzdělávání a profesního rozvoje zaměstnanců. Nastavuje systém vzdělávání jednotlivých skupin zaměstnanců. Ve spolupráci s odbornými garanty zajišťuje vývoj, tvorbu a aktualizaci vzdělávacího IS. Provádí aplikaci ustanovení příslušných právních předpisů, především dle zákona o státní službě v oblasti vzdělávání a úřednických zkoušek zaměstnanců, metodicky řídí vykonávání úřednických zkoušek a administruje proces vykonávání úřednických zkoušek v rámci své působnosti. Organizuje a koordinuje vzdělávací akce včetně lektorského zabezpečení. Sleduje, vyhodnocuje a eviduje profesní přípravu zaměstnanců. V rámci své působnosti hospodaří s finančními prostředky přidělenými z rozpočtu. V rámci své působnosti odpovídá za obsahovou funkcionalitu PIS. Provádí aplikaci ustanovení příslušných právních předpisů, především dle zákona o státní službě v oblasti vzdělávání a úřednických zkoušek zaměstnanců, metodicky řídí vykonávání úřednických zkoušek a administruje proces vykonávání úřednických zkoušek včetně zapisování údajů do ISoSS v rámci své působnosti.