Finanční správa České republiky

Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Odbor služebních a pracovněprávních vztahů


Odbor metodicky řídí a koordinuje celorepublikovou správu personálních činností z hlediska aplikace zákona o státní službě, zákoníku práce a jejich prováděcích právních předpisů. Podílí se na vytváření a realizaci koncepce personální politiky, organizačních věcí služby a pracovněprávních vztahů. Metodicky řídí a koordinuje organizační věci služby, zejména problematiku výběrových řízení, hodnocení zaměstnanců a odvolacích řízení. Poskytuje metodickou podporu při realizaci kárných řízení, zajišťování právního poradenství a psychologické pomoci v případě napadení zaměstnanců, při aplikaci správního řádu v rámci řízení ve věcech služby. Připravuje podklady k soudním sporům ve věcech služebních a pracovněprávních vztahů, s výjimkou sporů o náhradu škody, a provádí zajištění právní ochrany zájmů orgánů finanční správy v tomto rozsahu. Ve spolupráci se Sekcí informatiky se podílí na vývoji a metodickém řízení docházkových systémů, za oblast personální metodicky řídí, koordinuje a kontroluje jejich provoz. Metodicky řídí a koordinuje způsob přijímání zaměstnanců do pracovního poměru. Koordinuje výkon kontrolní činnosti v rámci sekce, zajišťuje vyřizování doručených podnětů. Odpovídá za realizaci výběrových řízení na volná služební místa představených, o jejichž jmenování na služební místo rozhoduje generální ředitel, a představených zařazených na Specializovaném finančním úřadě. V rámci své působnosti spolupracuje při zajišťování obsahové funkcionality personálního IS a tvorbě materiálů k právním předpisům a interním aktům řízení.

 

Aplikační služby