Přejít k obsahu | Přejít k hlavnímu menu | Přejít k vyhledávání

Oddělení systemizace

Oddělení předkládá návrhy systemizace služebních a pracovních míst a organizační struktury orgánů finanční správy generálnímu řediteli a Ministerstvu financí. Dále  metodicky řídí oblast systemizace a vnitřního organizačního uspořádání orgánů finanční správy. Připravuje návrhy služebních předpisů z oblasti systemizace. Tvoří typologii a optimalizaci rozmístění systemizovaných míst. Provádí kontrolu charakteristik služebních a pracovních míst orgánů finanční správy z hlediska jejich souladu se schválenou systemizací. Vytváří koncepci vnitřního organizačního uspořádání orgánů finanční správy. Provádí analytickou činnost v oblasti systemizace a vnitřního organizačního uspořádání orgánů finanční správy. V rámci tvorby a kontroly nastavení systemizace a vnitřního organizačního uspořádání orgánů finanční správy, spolupracuje s příslušnými správními úřady a s útvary orgánů finanční správy. V rámci své působnosti a ve spolupráci s příslušným organizačním útvarem Sekce personální zajišťuje odesílání dat do modulu Evidence obsazovaných služebních míst Informačního systému o státní službě (dále jen „ISoSS“). Dále zajišťuje odesílání dat do modulu Organizace a systemizace ISoSS. V rámci své působnosti odpovídá za obsahovou funkcionalitu PIS. Metodicky řídí, koordinuje a zajišťuje tvorbu a aktualizaci číselníku činností, zpracovává analytické výstupy z aplikace OSIRIS.