Přejít k obsahu | Přejít k hlavnímu menu | Přejít k vyhledávání

Oddělení personální v Ostravě

Oddělení zajišťuje výkon personálních činností včetně systemizace, platové a sociální politiky, vzdělávání a administruje proces vykonávání úřednických zkoušek v rámci své působnosti. V rámci své působnosti oddělení koordinuje, organizuje a zajišťuje realizaci výběrových řízení na obsazení volných systemizovaných míst dle platné právní úpravy v součinnosti s příslušným organizačním útvarem, ve kterém je systemizované místo zařazeno. Podílí se na zadávání údajů o volných místech, které jsou využívány pro odesílání dat do ISoSS. Zajišťuje služby certifikační autority a přípravu podkladů pro realizaci řízení o opravných prostředcích proti rozhodnutím služebních orgánů. V rámci své působnosti zajišťuje administrativní záležitosti v případě přijetí služebních slibů státních zaměstnanců. Spolupracuje s příslušnými správními úřady v oblasti služebních a pracovněprávních vztahů, zpracovává statistické výkazy v oblasti své působnosti. Zpracovává návrhy rozpisu systemizovaných míst, platových tříd a změn vnitřního organizačního uspořádání orgánů finanční správy zařazených ve své působnosti. Provádí kontrolu charakteristik služebních a pracovních míst orgánů finanční správy z hlediska jejich souladu se schválenou systemizací. Činí administrativní úkony k zajištění řízení ve věcech služby. V rámci své působnosti spolupracuje s Oddělením personálním a platovým na zajištění obsahové funkcionality PIS.