Finanční správa České republiky

Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Oddělení personální v Brně


Oddělení odpovídá za výkon personálních činností včetně systemizace, platové a sociální politiky, vzdělávání a administruje proces vykonávání úřednických zkoušek v rámci své působnosti. V rámci své působnosti oddělení koordinuje, organizuje, odpovídá za realizaci výběrových řízení na obsazení volných systemizovaných míst dle platné právní úpravy. Podílí se na zadávání údajů o volných místech, které jsou využívány pro odesílání dat do Informačního systému o státní službě. Zajišťuje služby certifikační autority a přípravu podkladů pro realizaci řízení o opravných prostředcích proti rozhodnutím služebních orgánů. V rámci své působnosti je zmocněno k administraci a přijetí služebních slibů státních zaměstnanců. Spolupracuje s příslušnými správními úřady v oblasti služebních a pracovněprávních vztahů, zpracovává statistické výkazy v oblasti své působnosti. Zpracovává návrhy rozpisu systemizovaných míst, platových tříd a změn vnitřního organizačního uspořádání orgánů finanční správy zařazených ve své působnosti. Činí administrativní úkony k zajištění řízení ve věcech služby. V rámci své působnosti odpovídá za obsahovou funkcionalitu PIS.

Aplikační služby