Přejít k obsahu | Přejít k hlavnímu menu | Přejít k vyhledávání

Oddělení právní podpory

Oddělení s celostátní působností metodicky řídí a zajišťuje koordinaci personální správy ve věcech státní služby a v oblasti pracovního práva, a to v souvislosti s aplikací zákona o státní službě a zákoníku práce, příslušných prováděcích právních předpisů, služebních předpisů a jiných interních aktů řízení, zejména pak z hlediska uplatňování stěžejních institutů vyplývajících z právní úpravy. Poskytuje právní podporu v rámci právních poměrů státních zaměstnanců, jakož i právních poměrů zaměstnanců konajících práci či činnost v orgánech finanční správy. Podílí se v rámci své kompetence na vytváření a realizaci koncepce personální politiky, státní služby, pracovněprávních a služebních vztahů. Podílí se na připomínkových řízeních právních předpisů v rámci legislativního procesu, dále též spolupracuje na přípravě právních předpisů v režimu státní služby a v rámci interního procesu uplatňování připomínek k návrhům právních předpisů a dalších interních aktů řízení. Provádí zajištění právní ochrany zájmů Generálního finančního ředitelství v oblasti pracovněprávních a služebních vztahů a náhrady škody při služebních úrazech, jako i sporů o náhradu škody nebo sporů o finančních nárocích navázaných na jinou pracovněprávní otázku, které se netýkají sporů o náhradu škody v případech, kdy škodu způsobil zaměstnavateli zaměstnanec, zaměstnanci vznikla škoda při odvracení škody hrozící zaměstnavateli nebo na odložené věci a při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání, dále jedná za Generální finanční ředitelství v rámci správního či jiného obdobného řízení, včetně zastupování Generálního finančního ředitelství v kolektivních sporech před příslušnými subjekty. Metodicky řídí a koordinuje činnosti v rámci vnitřního kontrolního systému Sekce personální a nastavuje systém pravidel etiky v rámci finanční správy. Spolupracuje na odborné úrovni při řešení pracovních úrazů. Zajišťuje a koordinuje činnosti v souvislosti s poskytováním právního poradenství a psychologické pomoci pro zaměstnance v případech jejich napadení v souvislosti s výkonem služby či práce.