Přejít k obsahu | Přejít k hlavnímu menu | Přejít k vyhledávání

Oddělení mezinárodní spolupráce - nepřímé daně

Oddělení zajišťuje výměnu informací v oblasti DPH a další formy mezinárodní spolupráce ve smyslu nařízení Rady a mezinárodních smluv upravujících administrativní spolupráci v oblasti DPH. V rámci EU zastává funkci ústředního kontaktního orgánu, tzv. CLO. Metodicky řídí orgány finanční správy v této oblasti, a také agendy vracení daně plátcům z jiných členských států, resp. v jiných členských státech, jakož i agendy zvláštního režimu jednoho správního místa (tzv. Mini One Stop Shop, One Stop Shop), systém reportování přeshraničních plateb (CESOP) a režim pro malé a střední podniky (SMEs). V rámci své působnosti spolupracuje s příslušnými mezinárodními institucemi EU a jinými členskými státy EU, jakož i třetími zeměmi. Podílí se na přípravě návrhů zákonů a prováděcích předpisů na národní, komunitární i mezinárodní úrovni v oblasti své působnosti, a také na vytváření a udržování informačních databází souvisejících s mezinárodní výměnou informací, včetně vývoje a praktického uplatňování systému VIES a příslušných aplikací DIS tím, že definuje věcné náplně požadavků na funkcionality v oblastech své působnosti.