Přejít k obsahu | Přejít k hlavnímu menu | Přejít k vyhledávání

Oddělení daně z přidané hodnoty – Eurofisc

Vyhodnocuje trendy úniků na DPH na tuzemské i komunitární úrovni a metodicky zajišťuje řešení úniků na DPH na tuzemské i komunitární úrovni, za tímto účelem se podílí na přípravě legislativy a tvorbě metodik či analýz v dané oblasti. Zajišťuje věcnou aktualizaci úlohy „Důvěryhodnost daňových přiznání k DPH“ a podílí se na vývoji a praktickém uplatňování ostatních interních aplikací s dopady do správy DPH. Zajišťuje výměnu informací v systému Eurofisc (systém mezinárodní výměny informací v rizikových oblastech DPH). V rámci své působnosti spolupracuje s příslušnými útvary v zahraničí i tuzemsku. Podílí se na vývoji a praktickém uplatňování DIS tím, že definuje věcné náplně požadavků na funkcionalitu DIS v oblastech dle své působnosti. Vyřizuje žádosti o vydání rozhodnutí o závazném posouzení ve věcech uplatnění DPH.