Přejít k obsahu | Přejít k hlavnímu menu | Přejít k vyhledávání

Odbor nepřímých daní

Odbor je s celostátní působností odpovědný za metodické řízení výkonu správy DPH v rámci činnosti orgánů finanční správy. Metodicky řídí a vykonává výměnu informací a další formy mezinárodní spolupráce v oblasti DPH. V rámci své působnosti se podílí na vytváření strategie daňové politiky a přípravě návrhů právních předpisů na národní, komunitární i mezinárodní úrovni. Podílí se na tvorbě koncepce výkonu finanční správy a k tomuto účelu se podílí na zpracování analýz dopadů přijatých legislativních změn na inkaso DPH. Vyřizuje opravné a dozorčí prostředky podané proti rozhodnutím orgánů finanční správy v oblasti své působnosti. Vydává rozhodnutí o závazném posouzení ve věcech DPH. Podílí se na vývoji a praktickém uplatňování DIS a VIES (informační systém pro předávání informací o DPH v rámci členských států EU).