Přejít k obsahu | Přejít k hlavnímu menu | Přejít k vyhledávání

Oddělení mezinárodního zdaňování - přímé daně

Oddělení je odpovědné za spolupráci na tvorbě návrhů právní úpravy daní z příjmů z hlediska převodních cen a mezinárodního zdaňování, tj. rozsahu práva státu na zdanění a zamezení dvojího zdanění, tvořených Ministerstvem financí a metodickou podporu při výkladu těchto předpisů. Ve své působnosti vyřizuje opravné a dozorčí prostředky podané proti rozhodnutím orgánů finanční správy a metodicky zde usměrňuje výkon správy daní. Vydává ve své kompetenci rozhodnutí o závazném posouzení způsobu, jakým byla vytvořena cena sjednávaná mezi spojenými osobami a závazná posouzení způsobu určení základu daně daňového nerezidenta z činností vykonávaných prostřednictvím stálé provozovny, sjednává tzv. předběžné cenové dohody. Účastní se mezinárodních jednání týkajících mezinárodního zdaňování příjmů. V rozsahu uděleného pověření v postavení příslušného orgánu vede mezinárodní dohadovací řízení o uplatňování mezinárodních smluv o zamezení dvojího zdanění. Zpracovává metodické pokyny v oblasti své působnosti. Podílí se na vývoji a praktickém uplatňování DIS tím, že definuje věcné náplně požadavků na funkcionalitu DIS v oblastech dle své působnosti.