Přejít k obsahu | Přejít k hlavnímu menu | Přejít k vyhledávání

Oddělení mezinárodní spolupráce - přímé daně

Oddělení je odpovědné za spolupráci na tvorbě návrhů právní úpravy v oblasti výkonu mezinárodní spolupráce při správě daní a mezinárodních daňových vztahů tvořených Ministerstvem financí a metodickou podporu při výkladu těchto předpisů. Oddělení zajišťuje a provádí mezinárodní spolupráci v oblasti přímých daní. Ve své působnosti vyřizuje opravné a dozorčí prostředky podané proti rozhodnutím orgánů finanční správy a metodicky zde usměrňuje výkon správy daní. Podílí se či na základě pověření Ministerstva financí sjednává smlouvy o mezinárodní spolupráci v oblasti přímých daní, sjednává pracovní ujednání mezi daňovými orgány smluvních států stran provádění mezinárodní spolupráce v oblasti přímých daní, provádí mezinárodní spolupráci při správě daní. Zpracovává metodické pokyny v oblasti své působnosti. Podílí se na vývoji a praktickém uplatňování DIS tím, že definuje věcné náplně požadavků na funkcionalitu DIS v oblastech dle své působnosti.