Přejít k obsahu | Přejít k hlavnímu menu | Přejít k vyhledávání

Oddělení daně z příjmů právnických osob

Oddělení je odpovědné za spolupráci na tvorbě návrhů právní úpravy v oblasti daně z příjmů právnických osob a zpracování návrhů právních předpisů v oblasti účetnictví tvořených Ministerstvem financí a metodickou podporu při výkladu těchto předpisů. Ve své působnosti vyřizuje opravné a dozorčí prostředky podané proti rozhodnutím orgánů finanční správy. Připravuje návrhy rozhodnutí o placení daně a metodicky usměrňuje výkon daně z příjmů právnických osob, oblast zákona o účetnictví a odvodu z elektřiny ze slunečního záření včetně vydávání příslušných tiskopisů. Koordinuje a metodicky řídí orgány finanční správy v oblasti investičních pobídek poskytnutých podle zákona o investičních pobídkách. Zpracovává metodické pokyny v oblasti své působnosti. Podílí se na vývoji a praktickém uplatňování DIS tím, že definuje věcné náplně požadavků na funkcionalitu DIS v oblastech dle své působnosti.