Přejít k obsahu | Přejít k hlavnímu menu | Přejít k vyhledávání

Odbor daní z příjmů II

Odbor je s celostátní působností odpovědný za metodické řízení výkonu správy daní z příjmů právnických osob a mezinárodní zdaňování příjmů fyzických i právnických osob, včetně souvisejících mezinárodních daňových vztahů. Metodicky řídí a vykonává výměnu informací v oblasti přímých daní a v rozsahu uděleného pověření příslušného orgánu dle mezinárodních smluv vede dohadovací řízení mezi státy k odstranění dvojího zdanění. Je odpovědný za metodiku účetnictví a odvodu z energie ze slunečního záření. Zpracovává v této oblasti tiskopisy a metodické pokyny pro správce daně. Podílí se na tvorbě koncepce výkonu finanční správy a k tomuto účelu se podílí na zpracování analýz dopadů přijatých legislativních změn na inkaso daně z příjmů právnických osob. Podílí se na vytváření strategie daňové politiky a na přípravě návrhů právních předpisů na národní i mezinárodní úrovni a obecných výkladových stanovisek. Vyřizuje opravné a dozorčí prostředky podané proti rozhodnutím orgánů finanční správy v oblasti své působnosti, vyjma správního trestání v oblasti účetnictví. Podílí se na vývoji a praktickém uplatňování DIS.