Přejít k obsahu | Přejít k hlavnímu menu | Přejít k vyhledávání

Oddělení závislé činnosti a ostatních agend

Oddělení je odpovědné za spolupráci na tvorbě návrhů právní úpravy v oblasti daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně a v oblasti problematiky správy mimořádných agend v souvislosti s mimořádnými událostmi, tvořených Ministerstvem financí. Ve své působnosti vyřizuje opravné a dozorčí prostředky podané proti rozhodnutím orgánů finanční správy, metodicky usměrňuje agendu oddělení včetně vydávání příslušných tiskopisů. Podílí se na vývoji a praktickém uplatňování DIS tím, že definuje věcné náplně požadavků na funkcionalitu DIS v oblastech dle své působnosti.