Přejít k obsahu | Přejít k hlavnímu menu | Přejít k vyhledávání

Oddělení daně z příjmů fyzických osob

Oddělení je odpovědné za spolupráci na tvorbě návrhů právní úpravy v oblasti daně z příjmů fyzických osob podávajících přiznání kromě daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně (dále jen „daň z příjmů fyzických osob“) tvořených Ministerstvem financí. Ve své působnosti vyřizuje opravné a dozorčí prostředky podané proti rozhodnutím orgánů finanční správy, připravuje návrhy rozhodnutí s předmětem činnosti souvisejících, metodicky usměrňuje činnost finančních úřadů v oblasti správy daně z příjmů fyzických osob, zpracovává v této oblasti metodické pokyny pro správce daně a předává je ke zveřejnění. Podílí se na vývoji a praktickém uplatňování DIS tím, že definuje věcné náplně požadavků na funkcionalitu DIS v oblastech dle své působnosti. Tvoří tiskopisy pro orgány finanční správy (vzory písemností) v oblasti daně z příjmů fyzických osob a příslušné formuláře pro poplatníky.