Přejít k obsahu | Přejít k hlavnímu menu | Přejít k vyhledávání

Odbor daní z příjmů I

Odbor je s celostátní působností odpovědný s výjimkou mezinárodního zdaňování za metodické řízení správy daní v oblasti daně z příjmů fyzických osob, v oblasti daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně Dále je odpovědný za metodické řízení a správy mimořádných agend v souvislosti s mimořádnými událostmi a evidence tržeb. Zpracovává v těchto oblastech tiskopisy a metodické pokyny pro správce daně. Podílí se na tvorbě koncepce výkonu finanční správy a k tomuto účelu se podílí na zpracování analýz dopadů přijatých legislativních změn na inkaso daně z příjmů fyzických osob, daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně Podílí se na vytváření strategie daňové politiky a na přípravě návrhů právních předpisů na národní úrovni a obecných výkladových stanovisek. Vyřizuje opravné a dozorčí prostředky podané proti rozhodnutím orgánů finanční správy v oblasti své působnosti. Podílí se na vývoji a praktickém uplatňování DIS.