Přejít k obsahu | Přejít k hlavnímu menu | Přejít k vyhledávání

Sekce metodiky daní

Sekce je odpovědná za metodické řízení výkonu správy daní z příjmů, odvodu z elektřiny ze slunečního záření, daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH“). Sekce dále odpovídá za metodické řízení a jednotnou aplikaci zákona o účetnictví v souvislosti s kontrolou dodržování povinností stanovených účetním jednotkám. Sekce odpovídá za poskytnutí metodické podpory v oblasti zpracování daní pro potřeby nastavení účtování daní. Ve všech oblastech působnosti se podílí na vytváření strategie daňové politiky a spolupracuje na přípravě návrhů právních předpisů. Působnost sekce se ve všech oblastech daní týká i spolupráce na tvorbě návrhů právních úprav mezinárodního práva a práva EU. Podílí se na vývoji a praktickém uplatňování daňového informačního systému (dále jen „DIS“). V oblasti své kompetence se podílí na tvorbě koncepce výkonu působnosti finanční správy a spolupracuje s příslušnými správními orgány při aplikaci práva.