Finanční správa České republiky

Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Oddělení evidence a převodů daní


Oddělení s celostátní působností metodicky řídí a koordinuje oblast evidence a převodů daní. Zajišťuje vedení a změny účtů v České národní bance pro potřeby orgánů finanční správy. Koordinuje a metodicky řídí oblast platebního styku s ČNB a Českou poštou s. p., všechny formy výběru daní a plateb v hotovosti. Řídí procesy převádění prostředků oprávněným příjemcům dle rozpočtového určení daní. Zajišťuje metodický dohled a kontrolu nad zpracováním měsíčních a ročních uzávěrek evidence daní na finančních úřadech. Podílí se na vývoji a praktickém uplatňování DIS tím, že definuje věcné náplně požadavků na funkcionalitu DIS v oblastech dle své působnosti. Spolupracuje s Oddělením účtování daní, s kterým koordinuje požadavky na funkcionalitu evidence a převodů daní ve vazbě na účtování státních příjmů.

Aplikační služby