Finanční správa České republiky

Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Oddělení mezinárodní spolupráce - nepřímé daně


Oddělení zajišťuje výměnu informací v oblasti DPH a další formy mezinárodní spolupráce ve smyslu nařízení Rady a mezinárodních smluv upravujících administrativní spolupráci v oblasti DPH. V rámci EU zastává funkci ústředního kontaktního orgánu, tzv. CLO (aplikace pro podporu a výměnu informací v rámci EU). Metodicky řídí orgány finanční správy v této oblasti, a také agendy vracení daně plátcům z jiných členských států, resp. v jiných členských státech, jakož i agendy zvláštního režimu jednoho správního místa (tzv. Mini One Stop Shop, vznikající One Stop Shop). V rámci své působnosti spolupracuje s příslušnými mezinárodními institucemi EU a jinými členskými státy EU. Podílí se na přípravě návrhů zákonů a prováděcích předpisů na národní, komunitární i mezinárodní úrovni v oblasti své působnosti, a také na vytváření a udržování informačních databází souvisejících s mezinárodní výměnou informací, včetně vývoje a praktického uplatňování systému VIES a příslušných aplikací DIS tím, že definuje věcné náplně požadavků na funkcionality v oblastech své působnosti.

Aplikační služby