Finanční správa České republiky

Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Oddělení daně z přidané hodnoty


Oddělení zajišťuje metodické řízení výkonu správy DPH. Zpracovává v této oblasti obecná výkladová stanoviska. Vyřizuje žádosti o vydání rozhodnutí o závazném posouzení ve věcech uplatnění DPH, opravné a dozorčí prostředky podané ve věcech DPH proti rozhodnutím orgánů finanční správy. Rozhoduje o prodloužení lhůt pro vyřizování podání Odvolacím finančním ředitelstvím. Ve své působnosti se podílí na vytváření strategie daňové politiky a na přípravě návrhů právních předpisů na národní, komunitární i mezinárodní úrovni. Podílí se na vývoji a praktickém uplatňování DIS tím, že definuje věcné náplně požadavků na funkcionalitu DIS v oblastech dle své působnosti.

Aplikační služby