Finanční správa České republiky

Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Odbor nepřímých daní


Odbor je s celostátní působností odpovědný za metodické řízení výkonu správy DPH v rámci činnosti orgánů finanční správy. Metodicky řídí a vykonává výměnu informací v oblasti DPH a další formy mezinárodní spolupráce. V rámci své působnosti se podílí na vytváření strategie daňové politiky a přípravě návrhů právních předpisů na národní, komunitární i mezinárodní úrovni. Provádí analýzy dopadů legislativních změn na inkaso DPH a výkon správy této daně. Vyřizuje opravné a dozorčí prostředky podané proti rozhodnutím orgánů finanční správy v oblasti své působnosti. Vydává rozhodnutí o závazném posouzení ve věcech DPH. Podílí se na vývoji a praktickém uplatňování ADIS a VIES (informační systém pro předávání informací o DPH v rámci členských států EU).

 

Aplikační služby