Finanční správa České republiky

Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Odbor majetkových daní, oceňování a ostatních agend


Odbor je s celostátní působností odpovědný za metodické řízení a koordinaci výkonu správy daně z nabytí nemovitých věcí, daně z nemovitostí (od 1. 1. 2014 daně z nemovitých věcí) a dále daně dědické, daně darovací, daně z převodu nemovitostí, daně silniční, činnosti orgánů finanční správy při správě poplatků, při kontrole výkonu správy poplatků a oceňování pro daňové účely. V těchto oblastech zpracovává metodické pokyny, podílí se na přípravě a zpracování návrhů zákonů a dalších právních předpisů a na tvorbě obecných výkladových stanovisek, vede daňové řízení, provádí k tomu potřebné procesní úkony a vydává rozhodnutí podle příslušného zákona. Podílí se na tvorbě koncepce výkonu finanční správy a k tomuto účelu se podílí na zpracování analýz dopadů přijatých legislativních změn na inkaso majetkových daní a daně silniční. Podílí se na vývoji a praktickém uplatňování DIS.

Aplikační služby