Finanční správa České republiky

Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Oddělení evidence a převodů daní


Oddělení koordinuje a metodicky řídí oblast platebního styku s ČNB a Českou poštou s. p., oblast evidence a převodu daní, všechny formy výběru daní a plateb v hotovosti. Řídí proces převádění prostředků oprávněným příjemcům a zajišťuje metodický dohled nad zpracováním měsíčních a ročních uzávěrek evidence daní. Zajišťuje vedení a změny účtů v ČNB pro potřeby orgánů finanční správy. Podílí se na vývoji a praktickém uplatňování ADIS tím, že definuje věcné náplně požadavků na funkcionalitu ADIS v oblastech dle své působnosti.

 

Aplikační služby