Finanční správa České republiky

Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Odbor evidence daní


Odbor s celostátní působností metodicky řídí a koordinuje oblast evidence, účtování a převodů daní a s nimi spojenou analytickou činnost. Zajišťuje vedení a změny účtů v České národní bance (dále jen „ČNB“) pro potřeby orgánů finanční správy. Dohlíží metodicky na zpracování uzávěrek evidence daní. Řídí proces převádění prostředků oprávněným příjemcům. Podílí se na vývoji a praktickém uplatňování ADIS.

 

Aplikační služby