Finanční správa České republiky

Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Oddělení evidence tržeb


Oddělení je odpovědné za spolupráci na tvorbě návrhů právní úpravy v oblasti evidence tržeb tvořených Ministerstvem financí. Ve své působnosti vyřizuje opravné a dozorčí prostředky podané proti rozhodnutím orgánů finanční správy, kromě rozhodnutí uložených za přestupky dle zákona o evidenci tržeb, metodicky usměrňuje výkon evidence tržeb včetně vydávání příslušných tiskopisů. Podílí se na vývoji a praktickém uplatňování DIS tím, že definuje věcné náplně požadavků na funkcionalitu DIS v oblastech dle své působnosti.

Aplikační služby