Finanční správa České republiky

Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Oddělení daně z příjmů fyzických osob


Oddělení je odpovědné za spolupráci na tvorbě návrhů právní úpravy v oblasti daně z příjmů fyzických osob podávajících přiznání včetně daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a daně z příjmů fyzických vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně tvořených Ministerstvem financí. V rozsahu své působnosti vyřizuje opravné a dozorčí prostředky podané proti rozhodnutím orgánů finanční správy, připravuje návrhy rozhodnutí o placení daně, metodicky usměrňuje výkon finančních úřadů v oblasti správy daně z příjmů fyzických osob, zpracovává v této oblasti metodické pokyny pro správce daně a předává je ke zveřejnění. Podílí se na vývoji a praktickém uplatňování DIS tím, že definuje věcné náplně požadavků na funkcionalitu DIS v oblastech dle své působnosti. Tvoří tiskopisy a šablony pro orgány finanční správy (vzory písemností) v oblasti daně z příjmů fyzických osob.

Aplikační služby