Finanční správa České republiky

Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Oddělení daně z příjmů fyzických osob


Oddělení je odpovědné za spolupráci na tvorbě návrhů právní úpravy v oblasti daně z příjmů fyzických osob tvořených Ministerstvem financí. V rozsahu své působnosti vyřizuje opravné a dozorčí prostředky podané proti rozhodnutím orgánů finanční správy, připravuje návrhy rozhodnutí o placení daně, metodicky usměrňuje výkon finančních úřadů v oblasti správy daně z příjmů fyzických osob. Podílí se na vývoji a praktickém uplatňování ADIS tím, že definuje věcné náplně požadavků na funkcionalitu ADIS v oblastech dle své působnosti.

 

Aplikační služby