Finanční správa České republiky

Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Odbor daní z příjmů I


Odbor je s celostátní působností odpovědný s výjimkou mezinárodního zdaňování za metodické řízení výkonu správy daní v oblasti daně z příjmů fyzických osob a v oblasti daňového procesu při zdaňování příjmů fyzických i právnických osob prostřednictvím plátců daně. Je odpovědný za řízení a metodiku evidence tržeb. Zpracovává v těchto oblastech tiskopisy a metodické pokyny pro správce daně. Podílí se na tvorbě koncepce výkonu finanční správy a k tomuto účelu se podílí na zpracování analýz dopadů přijatých legislativních změn na inkaso daně z příjmů fyzických osob, daně ze závislé činnosti a daně z příjmů fyzických vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně Podílí se na vytváření strategie daňové politiky a na přípravě návrhů právních předpisů na národní i mezinárodní úrovni a obecných výkladových stanovisek. Vyřizuje opravné a dozorčí prostředky podané proti rozhodnutím orgánů finanční správy v oblasti své působnosti. Podílí se na vývoji a praktickém uplatňování DIS.

Aplikační služby