Finanční správa České republiky

Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Odbor daní z příjmů I


Odbor je s celostátní působností odpovědný s výjimkou mezinárodního zdaňování za metodické řízení výkonu správy daní v oblasti daně z příjmů fyzických osob a v oblasti daňového procesu při zdaňování příjmů fyzických i právnických osob prostřednictvím plátců daně. Je odpovědný za řízení a metodiku evidence tržeb. Zpracovává v těchto oblastech tiskopisy a metodické pokyny pro správce daně. Provádí analýzy dopadů legislativních změn na inkaso daní z příjmů. Podílí se na vytváření strategie daňové politiky a na přípravě návrhů právních předpisů na národní i mezinárodní úrovni a obecných výkladových stanovisek. Vyřizuje opravné a dozorčí prostředky podané proti rozhodnutím orgánů finanční správy v oblasti své působnosti. Podílí se na vývoji a praktickém uplatňování ADIS.

Aplikační služby