Přejít k obsahu | Přejít k hlavnímu menu | Přejít k vyhledávání

Sekce metodiky a výkonu daní

Sekce je odpovědná za metodické řízení výkonu a samotný výkon správy daní z příjmů, odvodu z elektřiny ze slunečního záření, daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH“), daně z nemovitých věcí, daně dědické, daně darovací, daně z převodu nemovitostí, daně z nabytí nemovitých věcí, daně silniční a správních poplatků, vyjma kontrolní činnosti. Sekce dále odpovídá za metodické řízení a jednotnou aplikaci zákona o účetnictví v souvislosti s kontrolou dodržování povinností stanovených účetním jednotkám, oceňování pro daňové účely a kontroly poplatků a metodické řízení v oblasti evidence, účtování a převodů daní. Sekce dále odpovídá za metodické řízení a jednotnou aplikaci zákona o evidenci tržeb. Ve všech oblastech působnosti se podílí na vytváření strategie daňové politiky a spolupracuje na přípravě návrhů právních předpisů. Působnost sekce se ve všech oblastech správy daní týká i spolupráce na tvorbě návrhů právních úprav mezinárodního práva a práva EU. Podílí se na vývoji a praktickém uplatňování daňového informačního systému (dále jen „DIS“).