Přejít k obsahu | Přejít k hlavnímu menu | Přejít k vyhledávání

Oddělení IT v Ústí nad Labem

Dále oddělení zajišťuje budování, rozvoj a provoz systému integrovaného datového rozhraní (dále jen „IDR“) a docházkových systémů v rámci orgánů finanční správy. Eviduje a zajišťuje analýzu potřeb a požadavků, spolupracuje s věcně příslušnými útvary na definici poskytovaných služeb pro systém IDR a docházkové systémy s ohledem na závazné standardy, metodiky, legislativní i technologické podmínky. V oblasti své působnosti zajišťuje podklady pro finanční plánování a rozpočet s ohledem na zpracované koncepce a strategie. Spolupracuje s věcně příslušnými útvary na přípravě podkladů pro tvorbu zadávacích dokumentací a následnou přípravu smluvních vztahů s dodavateli. Řídí proces kvality předávaného díla. Řídí nasazování nových verzí systému IDR a docházkových systémů orgánů finanční správy. Provádí kontrolu a analýzu dat systému IDR a docházkových systémů.