Přejít k obsahu | Přejít k hlavnímu menu | Přejít k vyhledávání

Oddělení IT v Ústí nad Labem

Nad rámec činností uvedené podle odstavce 3 oddělení zajišťuje budování, rozvoj a provoz docházkových systémů v rámci orgánů finanční správy. Eviduje a zajišťuje analýzu potřeb a požadavků, definuje cíle, ve spolupráci s věcně příslušnými útvary definuje úroveň poskytovaných služeb pro docházkové systémy s ohledem na závazné standardy, metodiky, legislativní i technologické podmínky. V oblasti docházkový systémů zajišťuje podklady pro finanční plánování a rozpočet s ohledem na zpracované koncepce a strategie. Spolupracuje s věcným garantem a odborem aplikačních systémů na přípravě podkladů pro tvorbu zadávacích dokumentací a následnou přípravu smluvních vztahů s dodavateli. Řídí proces kvality předávaného díla. Řídí nasazování docházkových systémů orgánů finanční správy. Provádí kontrolu a analýzu dat docházkových systémů