Přejít k obsahu | Přejít k hlavnímu menu | Přejít k vyhledávání

Oddělení IT v Hradci Králové

Dále oddělení zajišťuje budování, rozvoj a provoz ServiceDesku finanční správy v rámci orgánů finanční správy. Eviduje a zajišťuje analýzu potřeb a požadavků, spolupracuje s věcně příslušnými útvary na definici úrovně poskytovaných služeb pro ServiceDesk finanční správy s ohledem na závazné standardy, metodiky, legislativní i technologické podmínky. V oblasti ServiceDesku finanční správy zajišťuje podklady pro finanční plánování a rozpočet s ohledem na zpracované koncepce a strategie. Spolupracuje s věcným garantem a odborem aplikačních systémů na přípravě podkladů pro tvorbu zadávacích dokumentací a následnou přípravu smluvních vztahů s dodavateli. Řídí proces kvality předávaného díla. Řídí nasazování ServiceDesku finanční správy orgánů finanční správy. Provádí kontrolu a analýzu dat docházkových systémů.