Přejít k obsahu | Přejít k hlavnímu menu | Přejít k vyhledávání

Oddělení architektury informačních systémů

Oddělení zpracovává Informační koncepci Generálního finančního ředitelství. Spolupodílí se na přípravě strategických dokumentů Sekce informatiky. Ve spolupráci s Oddělením architektury úřadu posuzuje požadavky na vývoj a rozvoj IS provozovaných finanční správou z pohledu dopadů na komplexní architekturu informačních a komunikačních technologií finanční správy. Oddělení dále zabezpečuje obsahovou a projektovou přípravu dokumentů dle aktuálně platných zákonů, směrnic, předpisů a metodik v kontextu aktivit všech útvarů sekce IT. Oddělení je odpovědné za zpracovávání podkladů pro Ministerstvo vnitra k návrhům dokumentací obsahujících pořízení nebo technické zhodnocení IS veřejné správy. Spolupracuje s Oddělením architektury úřadu na přípravě dokumentů ve vztahu na hlavního architekta e-Governmentu. Realizuje komplexní analýzy podkladů pro rozhodovací potřeby vedení Sekce informatiky a jemu podřízených IT útvarů. Zpracovává odborné metodické postupy a pokyny v oblasti tvorby, správy a aktualizace architektur IS. Celostátní systémová koordinace procesů elektronizace finanční správy. V rámci architektonických návrhů IS spolupracuje s Oddělením bezpečnosti informací a s Oddělením architektury úřadu. Oddělení ve spolupráci s Odborem finančním připravuje podklady pro programové financování v rámci přiděleného rozpočtu Sekce informatiky. Poskytuje podklady fakturaci a čerpání rozpočtu. V rámci projektů IT může zabezpečovat v rámci strategických projektů finanční správy roli finančního manažera.