Finanční správa České republiky

Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Oddělení IT v Ostravě


Nad rámec činností uvedené podle odstavce 3 oddělení zajišťuje budování, rozvoj a provoz systémů BPM (Business Process Management) v rámci orgánů finanční správy. Eviduje a zajišťuje analýzu potřeb a požadavků, definuje cíle, ve spolupráci s věcně příslušnými útvary definuje úroveň poskytovaných služeb pro BPM finanční správy s ohledem na závazné standardy, metodiky, legislativní i technologické podmínky. V oblasti BPM zajišťuje podklady pro finanční plánování a rozpočet s ohledem na zpracované koncepce a strategie. Spolupracuje s věcným garantem a odborem aplikačních systémů na přípravě podkladů pro tvorbu zadávacích dokumentací a následnou přípravu smluvních vztahů s dodavateli. Řídí proces kvality předávaného díla. Řídí nasazování BPM orgánů finanční správy. Provádí kontrolu a analýzu dat BPM systémů.

Aplikační služby