Finanční správa České republiky

Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Oddělení serverových systémových technologií


Oddělení řídí a koordinuje činnosti IT útvarů Generálního finančního ředitelství v oblasti systémové a technické podpory serverových systémů. Zajišťuje a provozuje hardware prostředky pro všechny IS Generálního finančního ředitelství. Řídí a zajišťuje instalaci systémového a databázového prostředí (mimo platformu DIS). Řídí a koordinuje monitoring, antivirovou ochranu a zálohování IT (mimo platformu DIS). Zajišťuje dodávky v oblasti IT spotřebního materiálu pro všechny útvary orgánů finanční správy. Připravuje podklady pro výběrová řízení, definuje obchodní a finanční podmínky a připravuje návrhy smluvních dokumentů. Útvarům orgánů finanční správy poskytuje metodickou, koordinační a kontrolní podporu v jím spravované oblasti.

Aplikační služby