Přejít k obsahu | Přejít k hlavnímu menu | Přejít k vyhledávání

Oddělení lokálních systémových technologií

Oddělení řídí a koordinuje činnosti IT útvarů Generálního finančního ředitelství v oblasti systémové a technické podpory lokální výpočetní techniky. Zajišťuje a provozuje techniku v centrálních orgánech Generálního finančního ředitelství a vzdělávacích zařízeních. Řídí a koordinuje provoz a instalace lokální techniky včetně nastavení, antivirové ochrany a zálohování. Zajišťuje provoz kancelářského software. Připravuje podmínky pro školící činnost útvarů Generálního finančního ředitelství. Připravuje podklady pro výběrová řízení, definuje obchodní a finanční podmínky a připravuje návrhy smluvních dokumentů. Útvarům Generálního finančního ředitelství poskytuje metodickou, koordinační a kontrolní podporu v jím spravované oblasti. Spolupracuje s Odborem bezpečnosti v oblasti ochrany utajovaných informací – bezpečnosti IS, při tvorbě podkladů k certifikaci, provozu, údržbě a kontrole IS finanční správy pro zpracování utajovaných informací, pro stupeň utajení „Vyhrazené“ a „Důvěrné“.