Finanční správa České republiky

Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Oddělení komunikačních technologií a monitoringu


Oddělení řídí a koordinuje činnosti IT útvarů Generálního finančního ředitelství v oblasti komunikačních služeb a technologických systémů. Zajišťuje a provozuje datové služby, telefonní služby a technologické celky pro provoz serverových prostor. Řídí a zajišťuje stacionární a mobilní telefonické spojení na všech útvarech Generálního finančního ředitelství. Řídí a koordinuje datové spojení ve WAN síti Generálního finančního ředitelství. Zajišťuje a provozuje videokonferenční systémy. Připravuje podklady pro výběrová řízení, definuje obchodní a finanční podmínky a připravuje návrhy smluvních dokumentů. Útvarům Generálního finančního ředitelství poskytuje metodickou, koordinační a kontrolní podporu v jím spravované oblasti.

Aplikační služby