Přejít k obsahu | Přejít k hlavnímu menu | Přejít k vyhledávání

Oddělení vývoje daňových informačních systémů

Oddělení řídí, zajišťuje a kontroluje rozvoj a vývoj DIS včetně vazeb na IS EU, OECD a IRS (Internal Revenue Service, USA). Řídí a koordinuje činnosti garančních skupin DIS. Eviduje a zajišťuje analýzu potřeb a požadavků, definuje cíle a ve spolupráci s věcně příslušným útvarem definuje úroveň poskytovaných služeb pro daňové IS s ohledem na závazné standardy, metodiky, legislativní i technologické podmínky. V oblasti své působnosti zajišťuje podklady pro finanční plánování a rozpočet s ohledem na zpracované koncepce a strategie. Spolupracuje s věcným garantem na přípravě podkladů pro tvorbu zadávacích dokumentací a následné přípravě smluvních vztahů s dodavateli.  Řídí proces kvality předávaného díla. Řídí nasazování daňových IS na orgány finanční správy.