Finanční správa České republiky

Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Oddělení vývoje daňových informačních systémů


Oddělení zajišťuje řízení a realizaci projektů budování a rozvoje IT orgánů finanční správy včetně vazeb na IS EU v oblasti analyticko-projektové. Řídí a koordinuje projektové týmy ADIS. Eviduje a zajišťuje analýzu potřeb a požadavků, definuje cíle, SLA (Service Level Agreement – dohoda o úrovni poskytovaných služeb) pro jednotlivé IS finanční správy s ohledem na závazné standardy, metodiky, legislativní i technologické podmínky. Zajišťuje podklady pro finanční plánování a rozpočet s ohledem na zpracované koncepce a strategie. Odpovídá za definici věcných náplní uzavíraných smluv s dodavateli služeb IT v oblasti své působnosti. Řídí proces kvality předávaného díla. Řídí nasazování IT systémů na orgány finanční správy.

 

Aplikační služby