Finanční správa České republiky

Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Oddělení webových systémů


Oddělení zajišťuje vývoj, implementaci a provoz internetových a intranetových stránek finanční správy, včetně podpůrných aplikací PAPR. Zajišťuje vývoj a provoz aplikace Q-integra pro správu elektronických formulářů s celostátní působností. Dále zajišťuje budování a provoz kontrolních IS. Zajišťuje analytické a koncepční činnosti pro rozvoj těchto IS, včetně návazných IT, ISVS a systémů EU. Pro tuto oblast zpracovává metodické pokyny, sestavuje projektové týmy, definuje potřeby a zajišťuje podklady pro finanční plánování a rozpočet. Připravuje podklady pro tvorbu zadávacích dokumentací a následnou přípravu smluvních vztahů s dodavateli. Odpovídá za zveřejňování informací na internetových stránkách a intranetových stránkách Finanční správy.

 

Aplikační služby