Přejít k obsahu | Přejít k hlavnímu menu | Přejít k vyhledávání

Oddělení webových systémů

Oddělení zajišťuje budování, rozvoj a provoz webových systémů a webů finanční správy. Eviduje a zajišťuje analýzu potřeb a požadavků, definuje cíle, ve spolupráci s věcně příslušnými útvary definuje úroveň poskytovaných služeb pro webové systémy a weby finanční správy s ohledem na závazné standardy, metodiky, legislativní i technologické podmínky. V oblasti své působnosti zajišťuje podklady pro finanční plánování a rozpočet s ohledem na zpracované koncepce a strategie. Spolupracuje s věcným garantem na přípravě podkladů pro tvorbu zadávacích dokumentací a následnou přípravu smluvních vztahů s dodavateli. Řídí proces kvality předávaného díla. Řídí nasazování webových systémů a webů v organizaci. Odpovídá za proces zveřejňování informací na internetových stránkách a intranetových stránkách finanční správy. Provádí kontrolu a analýzu dat webových systémů a webů finanční správy systémů.