Přejít k obsahu | Přejít k hlavnímu menu | Přejít k vyhledávání

Oddělení provozu a dohledu datového skladu

Oddělení zajišťuje provoz a dohled datového skladu finanční správy poskytované jako externí služba. Spolupracuje s Odborem transformace na návrhu architektury datového skladu. Zajišťuje přenos externích dat do příjmové vrstvy datového skladu. Spolupracuje s věcně příslušným útvarem na definici úrovně poskytovaných služeb pro datový sklad s ohledem na závazné standardy, metodiky, legislativní i technologické podmínky. V oblasti své působnosti zajišťuje podklady pro finanční plánování a rozpočet s ohledem na zpracované koncepce a strategie. Sleduje a dohlíží na kvalitu poskytované služby. Spolupracuje s věcně příslušným útvarem k určení rozsahu spravovaných dat, jejich analýzy, kontroly a klasifikaci