Přejít k obsahu | Přejít k hlavnímu menu | Přejít k vyhledávání

Oddělení provozního zabezpečení

Oddělení zabezpečuje správu, provoz a ochranu majetku, který Generální finanční ředitelství užívá na území hl. města Prahy. V rámci své působnosti připravuje podklady k rozpočtu, k zadávání veřejných zakázek, zajišťuje operativní součinnost s příslušnými útvary orgánů finanční správy. Oddělení je ubytovatelem v ubytovnách a služebních bytech České republiky Generálního finančního ředitelství. Zajišťuje provoz a údržbu ubytoven na území hl. m. Prahy. Oddělení zajišťuje činnost podatelny, rozmnožovny a zabezpečuje autoprovoz organizačních útvarů Generálního finančního ředitelství v rámci své působnosti. Zajišťuje vedení centrální elektronické i analogové spisovny Generálního finančního ředitelství, bude-li zřízena, organizuje a provádí skartační řízení pro dokumenty Generálního finančního ředitelství. Zajišťuje stravování zaměstnanců v budově Lazarská. Provádí činnosti v oblasti BOZP a PO v budově Lazarská. Provádí výkon vybraných činností pro Specializovaný finanční úřad.