Finanční správa České republiky

Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Oddělení právní podpory provozu


Zpracovává oblast provozních smluv v rámci působnosti sekce a spolupracuje na přípravě a zadávání veřejných zakázek v rámci působnosti sekce. Provádí analýzy provozních smluv, jejich vyhodnocování a návrhy na rozsah závazkových vztahů provozních smluv. Zajišťuje uveřejňování smluv Generálního finančního ředitelství dle zákona o registru smluv. Zajišťuje zpracování interních aktů řízení v působnosti sekce ve spolupráci s věcným gestorem a podílí se na tvorbě materiálů do vnitřního připomínkového řízení k ostatním interním aktům řízení.

Aplikační služby