Přejít k obsahu | Přejít k hlavnímu menu | Přejít k vyhledávání

Oddělení BOZP a PO

Vytváří koncepci metodického řízení v oblasti BOZP a PO u orgánů finanční správy; koordinuje metodiku vzdělávání těchto oblastí a zabezpečuje dohledovou a kontrolní činnost na úseku BOZP a PO u orgánů finanční správy. Metodicky řídí výkon činnosti preventistů BOZP a PO. Vytváří a zpracovává koncepci za oblasti životního prostředí u orgánů finanční správy. Vede za zaměstnavatele evidenci úrazů, u kterých byla splněna některá ze zákonných podmínek pro vyhotovení záznamu o úrazu, a záznam o úrazu byl vyhotoven, nebo poškozenému zaměstnanci v souvislosti s úrazem vznikla škoda a poškozený zaměstnanec předložil návrh na náhradu škody způsobené úrazem Komisi pro odškodňování služebních, resp. pracovních úrazů a nemocí z povolání. Postupuje Odboru veřejných zakázek a právních služeb podklady k zahájení soudního řízení ve věcech právních sporů o náhradu škody při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání v občanskoprávním soudním řízení. Spolupracuje při tvorbě interních aktů řízení v rámci své působnosti.