Finanční správa České republiky

Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Oddělení BOZP a PO


Vytváří koncepci metodického řízení v oblasti bezpečnosti ochrany zdraví při práci a v oblasti požární ochrany u orgánů finanční správy; koordinuje metodiku vzdělávání těchto oblastí a zabezpečuje dohledovou a kontrolní činnost na úseku požární ochrany a bezpečnosti ochrany zdraví při práci u orgánů finanční správy. Řídí výkon činnosti preventistů BOZP a PO. Vytváří a zpracovává koncepci za oblasti životního prostředí u orgánů finanční správy. Vede centrální evidenci služebních nebo pracovních úrazů. Postupuje Odboru veřejných zakázek a právních služeb podklady k zahájení soudního řízení ve věcech právních sporů o náhradu škody při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání v občanskoprávním soudním řízení. Spolupracuje při tvorbě interních aktů řízení v rámci své působnosti.

Aplikační služby