Přejít k obsahu | Přejít k hlavnímu menu | Přejít k vyhledávání

Oddělení právní podpory provozu

Oddělení spolupracuje s Oddělením veřejných zakázek při plnění povinností, které vyplývají ze zákona o zadávání veřejných zakázek a jeho prováděcích právních předpisů, a při provádění výkonu činností v oblasti zadávání veřejných zakázek malého rozsahu v rozsahu stanoveném interním aktem řízení. Oddělení provádí činnosti v oblasti občanskoprávních, obchodněprávních a majetkoprávních vztahů, s výjimkou oblasti daňového, služebního a pracovního práva, v rozsahu stanoveném interním aktem řízení. Zajišťuje uveřejňování smluv Generálního finančního ředitelství dle zákona o registru smluv.