Finanční správa České republiky

Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Oddělení dlouhodobého hmotného majetku


Vytváří koncepci a standardy, provádí koordinaci, metodické řízení, realizaci a kontrolu v oblasti veřejných investic, zejména v oblasti investičních akcí, oprav, údržby a strojních technologií, v oblasti nakládání s pozemky a budovami a v oblasti energií a spotřeby médií. Zajišťuje podmínky pro provoz či užívání majetku, provádí koordinaci, metodické řízení a kontrolu oblasti zajištění pravidelného servisu, revizí a odborných prohlídek pozemků, staveb a budov nebo jejich součástí a zařízení v nich umístěných, s nimi spojených nebo souvisejících. Kontroluje technický stav majetku, rozhoduje o realizaci investiční akce v rámci finanční správy.

 

Aplikační služby