Přejít k obsahu | Přejít k hlavnímu menu | Přejít k vyhledávání

Oddělení centrálních nákupů

Vytváří koncepci a standardy, provádí koordinaci, metodické řízení, realizaci a kontrolu v oblasti veřejných investic, zejména v oblasti investiční vybavenosti (dopravní prostředky, stroje a zařízení). Dále vytváří koncepci a standardy, provádí metodické řízení a kontrolu v oblasti nakládání s dlouhodobým hmotným majetkem, s výjimkou pozemků, staveb a budov nebo jejich součástí a zařízení v nich umístěných, s nimi spojených nebo souvisejících, a s drobným dlouhodobým hmotným majetkem. Dále vytváří koncepci, standardy a provádí metodické řízení v oblasti materiálně-technického zabezpečení a nakládání se spotřebním materiálem, vyjma spotřebního materiálu IT. Provádí stanovení norem spotřeby spotřebního materiálu. Komunikuje s Ministerstvem financí ve věci resortních společných nákupů. Provádí výběrová řízení a činí úkony zadavatele k centrálnímu pořízení majetku a spotřebního materiálu. Spolupracuje na vývoji a praktickém uplatňování ekonomických IS. Zajišťuje zpracování daňového přiznání k dani z nemovitých věcí (k dani z nemovitostí) za Generální finanční ředitelství jako účetní jednotku. Dále metodicky řídí oblast koncesionářských poplatků a zpracovává podklady k úhradě koncesionářských poplatků.