Finanční správa České republiky

Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Oddělení dislokací a nakládání s majetkem


Vytváří koncepci a standardy, provádí koordinaci, metodické řízení a kontrolu v oblasti veřejných investic, zejména v oblasti investičních akcí. Připravuje dislokační analýzy a další podklady pro tvorbu investičních záměrů. Dále provádí metodické řízení a koordinaci v oblasti autoprovozu a kontrolu dat v oblasti Centrálního registru administrativních budov. Zajišťuje pojištění majetku v souladu s platnými právními předpisy. Dále vytváří koncepci a standardy, provádí metodické řízení a kontrolu v oblasti nakládání s dlouhodobým hmotným majetkem, s výjimkou pozemků, staveb a budov nebo jejich součástí a zařízení v nich umístěných, s nimi spojených nebo souvisejících, a s drobným dlouhodobým majetkem. Zajišťuje evidenci majetku podléhajícího registraci v CRAB.

Aplikační služby