Přejít k obsahu | Přejít k hlavnímu menu | Přejít k vyhledávání

Oddělení hospodářské správy pro Středočeský kraj

Oddělení zajišťuje nebo v rámci své působnosti vykonává vybrané činnosti v oblasti hospodaření s rozpočtovými výdaji, nedaňových a kapitálových příjmů, účetnictví a evidence majetku. Oddělení vykonává činnost správce rozpočtu a dále zajišťuje nebo vykonává činnosti spojené s účastí státního rozpočtu na financování programů pořízení a reprodukce majetku; sestavuje návrh potřeb a požadavků pro zabezpečení činností orgánů finanční správy ve své působnosti; zajišťuje nebo vykonává činnosti stanovené věcně příslušným útvarem v oblasti investičních akcí, v oblasti nakládání s majetkem a v oblasti nakládání se spotřebním materiálem s výjimkou majetku a spotřebního materiálu patřícího do oblastí IT, dále v oblasti hospodaření s energiemi a jinými médii a v oblasti autoprovozu. V oblasti veřejných zakázek na stavební práce, služby a dodávky vyjma služeb a dodávek IT, připravuje podklady pro zadávací řízení nebo provádí výběrová řízení a činí úkony zadavatele jako věcně příslušný útvar, který organizuje a zjišťuje veřejné zakázky. Dále provádí zajištění praktické podpory uživatelů ekonomických modulů AVIS. Oddělení provádí vybrané činnosti pro zabezpečení provozu, správy a ochrany majetku, které užívají orgány finanční správy. Postupuje Odboru veřejných zakázek a právních služeb podklady k zahájení občanskoprávního soudního řízení ve věcech právních sporů o náhradu škody způsobenou zaměstnancem zaměstnavateli.