Přejít k obsahu | Přejít k hlavnímu menu | Přejít k vyhledávání

Oddělení účetnictví

Oddělení tvoří kalkulace vybraných výkonů a činností. Ve spolupráci s Oddělením účtování daní vytváří koncepci, koordinuje a metodicky řídí činnosti v oblasti účetnictví. Zajišťuje výkon hlavní účetní a úkony související s  účetnictvím a účetním výkaznictvím Generálního finančního ředitelství jako účetní jednotky. Poskytuje podklady z účetnictví pro rozborovou činnost účetní jednotky a Ministerstva financí. Zajišťuje zaúčtování importovaných dat z DIS. Vykonává předběžnou a průběžnou řídící kontrolu podle zákona o finanční kontrole a v rozsahu stanoveném interními akty řízení, realizuje dispoziční oprávnění k bankovním účtům a vykonává funkci centrálního správce bankovních provozních účtů Generálního finančního ředitelství. Provádí platební a zúčtovací styk, likvidaci přijatých a vydaných faktur a platebních poukazů. Provádí zaúčtování všech zúčtovatelných rozdílů z inventarizací.