Finanční správa České republiky

Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Oddělení ekonomických systémů a evidence majetku


Oddělení vytváří koncepci, koordinuje a metodicky řídí činnosti v oblasti evidence majetku a inventarizace. Oddělení v souladu s platnou legislativou a metodikou definuje požadavky na funkcionalitu ekonomických IS a spolupracuje na jejich vývoji. Oddělení stanovuje pravidla využívání ekonomických IS na útvarech Generálního finančního ředitelství. Dále provádí výkon činností souvisejících s evidencí majetku, jeho převody v ekonomickém IS mezi jednotlivými orgány finanční správy, s přípravou a průběhem periodických a mimořádných inventarizací.

 

Aplikační služby