Přejít k obsahu | Přejít k hlavnímu menu | Přejít k vyhledávání

Sekce daňové kontroly a analytiky

Sekce zajišťuje podporu výkonu kontrolní činnosti a je zodpovědná za její řízení. Sekce rovněž zajišťuje koordinaci a technicko-taktické vedení kontrolních postupů. Stanovuje strategii při hodnocení podnětů ke kontrolní činnosti a určuje její priority. Zavádí e-auditní metody a další moderní postupy do praxe. V oblasti analytické činnosti zajišťuje s celorepublikovou působností vytěžování dat, tvorbu modelů a tvorbu daňových a rizikových analýz včetně analýzy údajů z kontrolních hlášení a evidence tržeb. Vyhledává a upravuje datové zdroje pro tvorbu daňových a rizikových analýz. Koordinuje výkon výkaznictví daní a s ním spojenou analytickou a statistickou činnost; zajišťuje činnosti v oblasti organizace a řízení orgánů finanční správy v rámci své působnosti, včetně činností spojených s projektovým řízením. Podílí se na tvorbě koncepce analýz výkonu finanční správy, při této činnosti spolupracuje zejména se Sekcí metodiky a výkonu daní a Sekcí právní. Zajišťuje spolupráci s orgány veřejné moci a mezinárodními institucemi v oblasti související s bojem proti daňovým únikům. Podílí se na vývoji a praktickém uplatňování DIS včetně dalších podpůrných aplikací a zavádění a užívání informačních technologií (dále jen „IT“). Zabezpečuje informační součinnost v rámci své působnosti v oblasti ochrany utajovaných informací, spolupracuje přitom s Odborem bezpečnosti.